Det blir en ny förskola i Pungpinan!

1 kommentar

Perspektivritning på ny förskola

Stadsdelsnämnden har lyssnat på våra argument och ändrat sina planer. Det blir en ny förskola i stället för ett vårdboende i parken bakom förskolan Barnasinnet.

Det är på dagen ett år sedan jag publicerade inlägget om planerna på att bygga ett vårdboende i parken bakom förskolan Barnasinnet. Det är hög tid att följa upp vad som har hänt sedan dess.

Månadsskiftet september-oktober 2010 så delade jag ut flygblad och satte upp anslag. När jag deltog i ett öppet sammanträde i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, och tog upp frågan om ny förskola till Pungpinan, så blev svaret att det inte fanns något behov. Jag skrev en insändare i lokaltidningen Mitt i Söderort och jag samlade ihop en namnlista med 39 namn från boende i närområdet. Efter att jag lämnat in namnlistan till Monica Ulvede, avdelningschef för skola och kultur i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, så kände jag att det inte gick att göra mer då.

Sedan fick jag ett glatt besked i maj 2011 på Skarpnäcks trädgårdsstadsförenings facebooksida. Stadsdelen hade faktiskt lyssnat på våra argument! Via Google hittade jag ett tjänsteutlåtande där stadsdelsförvaltningen skriver:

Nya bostäder i form av radhus har byggts längs med Gamla Tyresövägen i början av Skarpnäcksfältet. Föräldrar som bor där vill ha en förskola i närheten. Förskolan Barnasinnet som ligger i stadsdelen Kärrtorp är närmast men är också en av de attraktivaste förskolorna vilket resulterar i lång kö. Förvaltningen utreder en ny förskola i kvarteret Borgarståndet, i närheten av förskolan Barnasinnet

Den ursprungliga planärendet har ändrats och där man kan nu läsa:

Sedan dess har stadsdelen omprövat frågan mot bakgrund av att behovet av förskoleplatser är stort.

Planarbetet innebär att en ny förskola i två våningar ovan befintlig mark planeras. Förskolan föreslås omfatta 5 avdelningar (80 – 100 barn). Förskoletomtens omfattning och utbredning ska studeras i planskedet men inledande skisser visar på att fastigheten förmodligen kan omfatta ca 3000 kvm.

Det blir mer än en fördubbling av antalet dagisplatser i vårt område. Nu borde väl alla barn i närområdet kunna få en dagisplats?

Den nya förskolan kommer även att få ett riktigt tillagningskök. Då kan man hoppas att Barnasinnet också kan få ta del av den maten, och därmed kan barnen få riktig mat i stället för den urtråkiga Sodexo-maten som levereras med bil.

Det är lätt att tycka att det är tråkigt att så mycket parkmark tas i anspråk för att det skall byggas en stor förskola. Det vore också mycket sorgligt om våra valborgsfiranden inte kan fortsätta som förut då brasan kanske hamnar för nära den nya byggnaden. Men om det ändå måste byggas, så är det ändå glädjande att det nu byggs för vår skull – för oss som bor här och vistas i parken. Jag tycker att det känns lättare att acceptera att när vi samtidigt förlorar något, så får vi något nytt.

Jag hoppas dock att stadsdelsnämnden har tänkt på framtiden när de föreslår en så pass stor byggnad. Kanske är de så framsynta att de inser att barnen snart växer upp, och att när behovet av förskoleplatser minskar så ökar behovet av en skola?

Argumenten för en skola i närområdet är lika starka som för en förskola. Plansamråd planeras nu i höst. Är du intresserad av att påverka?

Annonser

Påverka för en ny förskola i Pungpinan!

5 kommentarer

Jag vill att vi skall påverka kommunen att ändra planerna för ett nytt vårdboende i kv. Borgarståndet, så att där i stället byggs en ny förskola.

Det finns idag endast en förskola i Pungpinan, ”Barnasinnet”. Barnasinnet har varit fullt och har haft en lång kö i flera år. Behovet har ökat då det flyttat in många nya barnfamiljer i de nybyggda radhusen längs Gamla Tyresövägen. Det är en lång väg till Kärrtorps centrum där kommunen valt att lägga de nya förskolorna. Det behöver därför byggas en ny förskola i Pungpinan.

PlanområdeDet vore naturligt att bygga en förskola i samma parkområde som Barnasinnet. Det är en plats fredad från trafik och centralt belägen så att familjer kan gå till förskolan. En etablering i anslutning till Barnasinnet möjliggör också att verksamheten kan bedrivas rationellt där avdelningarna kan samverka. Men samtidigt vill vi bevara parken med ängen och skogsområdet. Det är en fantastisk plats för lek och möten mellan grannar. Den mest lämpliga placeringen är att bygga en förskola på precis den plats, där kommunen nu planerar ett vårdboende. Om vårdboendet byggs så kommer det inte längre att gå att bygga en ny förskola i samma park utan att offra parkens stora värden.

Vi behöver en namnlista för att påverka. Maila jacob@home.se ert namn och er adress. Ni kan även engagera er i diskussionen på Skarpnäcks trädgårsstadsförenings facebooksida.

/Jacob Hamacher, boende på Pungpinevägen